Den Europæiske Unions RoHS-certifikat

kort introduktion

RoHS er en obligatorisk standard fastsat af EU-lovgivningen, og dens fulde titel er direktivet om farlige stoffer, der begrænser brugen af ​​visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Standarden har været formelt implementeret siden 1. juli 2006. Den bruges hovedsageligt til at regulerer materiale- og processtandarderne for elektriske og elektroniske produkter for at gøre det mere befordrende for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse. Standarden har til formål at eliminere bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylethere fra elektriske og elektroniske produkter.

core_icons8